כלי כלי

כניסה למערכת הניהול

Quote

קל לשאת את העבר כנטל במקום כמוסד לימודי .
קל לאפשר לו להמם אותך במקום ללמד אותך

~ ג'ים רואן ~
Next